વ્યવસાયિક આર એન્ડ ડી ટીમ

વ્યવસાયિક આર એન્ડ ડી ટીમ4

કંપની જેનરિક કેબલિંગ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને દર વર્ષે તેના નફાના 20% થી વધુ નવા ઉત્પાદનો, નવી તકનીક અને નવી હસ્તકલાના સંશોધનમાં રોકાણ કરે છે.હવે, R&D ટીમ પાસે 30 વરિષ્ઠ ટેકનિકલ એન્જિનિયરો છે, જેમાં 10 વર્ષથી વધુ R&D અને પ્રથમ લાઇન બ્રાન્ડ અનુભવ છે.વ્યાવસાયિક આર એન્ડ ડી ટીમ એન્ટરપ્રાઇઝની મુખ્ય સ્પર્ધાત્મકતાને સુનિશ્ચિત કરે છે અને એન્ટરપ્રાઇઝના વિકાસ માટે સતત શક્તિ પ્રદાન કરે છે.

20%

સંશોધન અને વિકાસ

30+

વરિષ્ઠ ટેકનિકલ એન્જિનિયર

10+

બ્રાન્ડ અનુભવ