પ્રદર્શન અને ગ્રાહક મુલાકાત

પ્રદર્શન અને ગ્રાહક મુલાકાત

10 કરતાં વધુ વર્ષોથી, અમે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રદર્શનો (દા.ત. GITEX GLOBAL, ANGA.COM જર્મની, ડેટા સેન્ટર વર્લ્ડ ફ્રેન્કફર્ટ, ઇન્વિટેશન નેટકોમ) માં સક્રિયપણે ભાગ લીધો છે અને ગ્રાહકોની સ્થળ પર મુલાકાત લીધી છે.અમે ગ્રાહકો સાથે આનંદપૂર્વક વાતચીત કરીએ છીએ અને લાંબા ગાળાનો સહકાર પ્રાપ્ત કરીએ છીએ.